Projectes

Projectes a 1er ESO – Tecnologia

b-sau

Estudiem els components de l’ordinador i el programari habitual.

b-revis

Treballem amb Ofimàtica i el processador de textos.

Projectes a 2n ESO – Tecnologia

b-10

Estudiem com es comuniquen els ordinadors i què és el llenguatge binari.

b-comun

Estudiem com ens comuniquem amb la tecnologia i què ho fa possible.

Projectes a 3er ESO – Tecnologia

b-viatgem3

Cerquem per Internet i tractem la informació amb fulls de càlcul.

b-cons

Dissenyem amb CAD un projecte tecnològic i llavors el desenvolupem al taller de tecnologia.

Projectes a 4rt ESO – Optativa d’Informàtica

b-sic

Estudiem els components de l’ordinador des d’una vesant professional, quins problemes sorgeixen i com arreglar-los.

b-crea

Projecte que dona el nom a la pàgina on els alumnes aprenen a elaborar una estratègia de màrqueting per a llençar al mercat el seu producte.