Documentació

PortadaPFCDesprès de cursar l’Enginyeria Superior en Informàtica, vaig proposar relacionar el projecte final de carrera amb l’educació.

La proposta va ser molt ben acollida i juntament amb el tutor i professionals de l’àmbit de la diàctica, durant 6 mesos hi vam estar treballant.

Què s’hi pot trobar dins d’aquest projecte?

El document està dividit en 6 apartats.

  • En el primer capítol s’introdueix i es contextualitza la informació esmentant els objectius que es pretenen aconseguir.
  • Llavors s’analitzen els països més rellevants en quant a ús de les TIC en els seus sistemes educatius. Esmentant quines metodologies utilitzen, recursos que hi dediquen, polítiques educatives, entre altres.
  • Tot seguit, es passa a descriure l’ús de les TIC a l’actual sistema educatiu vinculat al nostre país relacionant-ho amb les lleis educatives vigents i com les TIC poden ajudar a millorar els resultats dels alumnes. També és fa un estudi dels costos que això implica, tant a nivell social, com econòmic.
  • Desprès, s’esmenten les competències digitals i els continguts relacionats que avui en dia es treballen a l’etapa de la secundària i tot seguit, es proposen diverses modificacions des d’un punt de vista professional per a poder treballar millor i de manera més eficaç les TIC.
  • Per a finalitzar, es proposa un projecte educatiu interdisciplinari per a treballar les TIC en tota l’etapa de la secundària tenint en compte les dades assenyalades en els anteriors punts.
  • En darrer lloc es troben les conclusions, valoracions personals i referències bibliogràfiques i electròniques utilitzades.

 

Baixa-ho gratuitament si ho pagues amb una tweet!

Us el que us podeu descarregar per un Tweet.